WednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Sunny skies

Sunny skies

Cloudy skies

Cloudy skies

Cloudy skies

Cloudy skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Cloudy skies

Cloudy skies

High:

27°C / 81°F

Low:

22°C / 72°F

High:

25°C / 77°F

Low:

21°C / 70°F

High:

24°C / 75°F

Low:

21°C / 70°F

High:

26°C / 79°F

Low:

19°C / 66°F

High:

26°C / 79°F

Low:

18°C / 64°F

Source: www.weather2.co.uk