WednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Light rain shower

Light rain shower

High:

28°C / 82°F

Low:

21°C / 70°F

High:

27°C / 81°F

Low:

21°C / 70°F

High:

27°C / 81°F

Low:

17°C / 63°F

High:

29°C / 84°F

Low:

21°C / 70°F

High:

34°C / 93°F

Low:

20°C / 68°F

Source: www.weather2.co.uk