TuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Sunny skies

Sunny skies

Fog

Fog

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

High:

14°C / 57°F

Low:

8°C / 46°F

High:

8°C / 46°F

Low:

3°C / 37°F

High:

4°C / 39°F

Low:

1°C / 34°F

High:

3°C / 37°F

Low:

1°C / 34°F

High:

6°C / 43°F

Low:

1°C / 34°F

Source: www.weather2.co.uk