TuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Sunny skies

Cloudy skies

Cloudy skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Sunny skies

Sunny skies

High:

23°C / 73°F

Low:

15°C / 59°F

High:

24°C / 75°F

Low:

18°C / 64°F

High:

21°C / 70°F

Low:

17°C / 63°F

High:

25°C / 77°F

Low:

17°C / 63°F

High:

33°C / 91°F

Low:

17°C / 63°F

Source: www.weather2.co.uk